سوالات میان ترم درس نظرات ائمه اطهاردر سایت قرار گرفت.

روش ارسال پاسخ سوالات (استاد صادقی):f.sadeghi1386@yahoo.com

سیر آراء تربیتی در غرب

۱۳۹۷-۰۲-۱۸  
96 کیلوبایت  

سوالات میان ترم ائمه اطهار

۱۳۹۷-۰۲-۱۸  
163 کیلوبایت  

آمار استنباطی ارشد

۱۳۹۷-۰۲-۱۸  
196 کیلوبایت  

نمونه تکمیل شده فرم پروپوزال کارشناسی ارشد

۱۳۹۶-۰۷-۱۶  
767 کیلوبایت  

zaban oolom goran arshad95 eslahi

۱۳۹۵-۱۱-۰۳  
785 کیلوبایت  

خلاصه نويسي جامعه شناسي آ.پ.دكترقرايي مقدم فصل 1تا9 (1)

۱۳۹۵-۱۰-۰۵  
1327 کیلوبایت  

شیوه نامه نگارش پایان‎نامه

۱۳۹۵-۰۸-۰۳  
1122 کیلوبایت  

نحوه مرتب سازی صفحات پایان نامه

۱۳۹۵-۰۵-۱۶  
677 کیلوبایت  

مراحل دفاع پایان نامه

۱۳۹۵-۰۵-۱۶  
15 کیلوبایت  

گواهی تایید مقاله

۱۳۹۵-۰۵-۱۶  
48 کیلوبایت  

گواهی اعلام کفایت و تعیین تاریخ دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

۱۳۹۵-۰۵-۱۶  
40 کیلوبایت  

فرم درخواست استاد راهنما

۱۳۹۴-۱۲-۱۵  
745 کیلوبایت  

فرم موافقت استاد راهنما

۱۳۹۴-۱۲-۱۵  
742 کیلوبایت  

فرم پیشنهاده(پروپوزال) پایان نامه

۱۳۹۴-۱۲-۱۵  
876 کیلوبایت  

فرم موافقت شورای تخصصی گروه

۱۳۹۴-۱۲-۱۵  
742 کیلوبایت  

فرم ابلاغیه شروع پایان نامه

۱۳۹۴-۱۲-۱۵  
743 کیلوبایت  

فرم گزارش فعالیت پایان نامه

۱۳۹۴-۱۲-۱۵  
744 کیلوبایت  

فرم تایید پایان نامه توسط استاد راهنما

۱۳۹۴-۱۲-۱۵  
748 کیلوبایت  

فرم تایید پایان نامه توسط استاد مشاور

۱۳۹۴-۱۲-۱۵  
748 کیلوبایت  

فرم نتیجه داوری

۱۳۹۴-۱۲-۱۵  
822 کیلوبایت  

فرم صورتجلسه دفاع

۱۳۹۴-۱۲-۱۵  
35 کیلوبایت  

فرم تسویه حساب پایان نامه

۱۳۹۴-۱۲-۱۵  
75 کیلوبایت